Selecteer een pagina

Wetgeving

Geregistreerde kassa – Blackbox

De geregistreerde kassa voor aansluiting met blackbox

kas

Het begrip Geregistreerd KassaSysteem (GKS) staat voor een kassasysteem dat door de FOD financiën is gecertificeerd.

Het bestaat uit een kassasysteem, een printer en een FDM (Fiscale Data Module, lees BlackBox). Een FDM kan slechts functioneren indien er een VSC kaart is ingebracht en indien ze gekoppeld is aan een kassa systeem. De VSC kaart is een soort paspoort van het bedrijf, dit is een unieke kaart voor uw zaak, Blackbox en kassa.

Elk GKS-plichtig bedrijf zal een VSC kaart moeten aanvragen eer de geregistreerde kassa kan gebruikt worden. Voor meer informatie, http://www.geregistreerdkassasysteem.be/.

kas1

De geregistreerde kassa, voor wie?

In de officiële teksten vinden we deze uitleg:

“De exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt en de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, een ticket moeten uitreiken met behulp van een GKS.”

Dit wil concreet zeggen dat als uw totale omzet uit minstens 10% maaltijden bestaat die ter plaatse worden verbruikt, u een geregistreerd kassasysteem met fiscale data module (BlackBox) zal moeten gebruiken.

Voor deze berekening gebruikt men de cijfers van het vorige kalenderjaar.

Meer gedetailleerde informatie en wetgeving kan u vinden op de officiele site van de FOD Financiën.

Update 04/03/2016: op dit moment is er door de Ministerraad een nieuw voorstel goedgekeurd die bovenstaande 10%-regel overbodig maakt. Vanaf dit nieuws definitief goedgekeurd is, zal u hier de correcte info kunnen lezen.

U valt onder deze regeling, wat nu?

Eerst en vooral dient u zich te registreren op de officiele site van de FOD Financiën, via “Registratiemodule GKS voor horeca- uitbaters”. Deze registratie betekent niet dat u uw VSC-kaart aanvraagt, maar hiermee laat u de overheid weten dat u in de toekomst een geregistreerde kassa zal moeten installeren.

Na de registratie krijgt u een “uiterste implementatiedatum” , voor deze datum moet u dus een geregistreerde kassa aanschaffen. Vraag hier uw catalogus aan van onze geregistreerde kassasystemen!

Welke oplossingen biedt Pospoint?

Een gecertificeerde kassa software.
Het is een hypermodern kassa systeem, gebruiksvriendelijk, ontwikkeld met de modernste hulpmiddelen. Wij bieden deze software aan in combinatie met een krachtige all-in-one touchscreen kassasysteem, een ticketprinter, een kassalade en een FDM voor een zeer aantrekkelijke prijs.